Umelci pod lipkami – 3. septembra

Cieľom nového projektu „UMELCI POD LIPKAMI“,  ktorý prináša Kultúrne  centrum Bojnice každú prvú sobotu v mesiaci – 2. júla, 6. augusta a 3. septembra 2022, je zachovávať kultúrne dedičstvo, pripomenúť si naše tradície a zvyky formou prezentácie ľudových remesiel, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie.
Zachovávanie tradičných techník a starých spôsobov práce, ich odovzdávanie mladším generáciám je rovnako dôležité ako prijímanie nových výziev a hľadanie špecifických riešení. Moderné remeslo sa k tejto výzve stavia s veľkou zručnosťou a kreativitou a prispieva tým k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva.
Ručne vyrábané výrobky majú stále vysokú hodnotu a vďaka umeleckej zručnosti a investovanému času jednotlivých remeselníčok a remeselníkov nám robia  radosť po celé roky. Na Slovensku je ešte veľa ďalších remesiel, ktoré prekonali dlhú cestu z minulosti. V dnešnej technickej dobe sa remeslá presadzujú hlavne originálnosťou a okrem praktického úžitku majú pre spotrebiteľa aj tradičné hodnoty.
Prezentáciu remeselníkov doplnia sprievodné programy pre veľkých i malých.

sobota 6. augusta 2022 od 11.00 h:
– 15.00 h – MINISTERSTVO NÁPADOV – divadelné predstavenie pre deti v podaní Divadielka Maťo
– 17.00 h – Folklórna spoločnosť TURIEC

  • krojovaná prehliadka odevov zo súborovej šatnice
  • hudobné vstupy
  • strofické tance z Turca
  • škola ľudového tanca

Cieľom nového projektu „UMELCI POD LIPKAMI“,  ktorý prináša Kultúrne  centrum Bojnice každú prvú sobotu v mesiaci – 2. júla, 6. augusta a 3. septembra 2022, je zachovávať kultúrne dedičstvo, pripomenúť si naše tradície a zvyky formou prezentácie ľudových remesiel, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie.
Zachovávanie tradičných techník a starých spôsobov práce, ich odovzdávanie mladším generáciám je rovnako dôležité ako prijímanie nových výziev a hľadanie špecifických riešení. Moderné remeslo sa k tejto výzve stavia s veľkou zručnosťou a kreativitou a prispieva tým k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva.
Ručne vyrábané výrobky majú stále vysokú hodnotu a vďaka umeleckej zručnosti a investovanému času jednotlivých remeselníčok a remeselníkov nám robia  radosť po celé roky. Na Slovensku je ešte veľa ďalších remesiel, ktoré prekonali dlhú cestu z minulosti. V dnešnej technickej dobe sa remeslá presadzujú hlavne originálnosťou a okrem praktického úžitku majú pre spotrebiteľa aj tradičné hodnoty.
Prezentáciu remeselníkov doplnia sprievodné programy pre veľkých i malých.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.