Komorný koncert

nedeľa 8. augusta o 19.00 h – Huňadyho sála – SNM – Múzeum Bojnice
V nedeľu 8. augusta Vás pozývame na KOMORNÝ KONCERT, ktorý z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia, na ktorom si vypočujete skladby: W. A. Mozart – Trio Es dur pre klavír, klarinet a violu KV 498 (Kegelstatt? Rebecca Clarke – Prelúdium a Allegro pre violu a klarinet, Jean Francaix Trio pre klarinet, violu a klavír v podaní:
Júlia URDOVÁ – viola
Barnabás KOLLÁRIK – klarinet
Júlia NOVOSEDLÍKOVÁ – klavír
vstupné: 7,00 €, študenti a členovia KPH 5,00 €