Výlep plagátov

Plagátové plochy v správe KC Bojnice, p.o.m. :

1. Hurbanovo námestie – na hlavnej budove KC Bojnice na Hurbanovom námestí

2. Sládkovičova ul. – pred predajnými priestormi

3. Prievidzská ul. – Čampurka –  zastávka MHD

4. Nemocničná ul. – pred hlavným vstupom do areálu nemocnice

5. Nemocničná ul. – Školská ul. – križovatka pri pavilóne nemocnice

6. Moyzesova ul. – pri budove Kultúrneho domu – DML v Dubnickej časti

Výlepný deň:  STREDA – plagáty na výlep treba priniesť najneskôr v utorok do 15:00

O vylepenie možno požiadať v KC Bojnice, p.o.m., na ekonomickom úseku v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h.

Na plagátové plochy v správe KC Bojnice, p.o.m. je zákaz lepenia plagátov a oznamov inými fyzickými a právnickými osobami. Porušenie zákazu je sankcionované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov – zákona o priestupkoch a zákona o obecnom zriadení v platnom znení.

Výlep plagátov počas volebných kampaní je možný iba na vyhradených plochách určených na voľby (Hurbanovo námestie a pred domom kultúry v dubnickej časti mesta).

Pri atypických plagátoch nezodpovedajúcich štandardným rozmerom uvedených v cenníku sa započítava vždy rozmer väčšieho formátu.

Mimoriadny výlep: cena za výlep plagátov + 100 %