List z frontu

Výstava trvá od 29. októbra do 16. novembra vo vestibule Mestskej knižnice.

Strom

Nedeľa 18. novembra o 15:00 h a 18:00 h