74. výročie SNP

Štvrtok 30. augusta o 15:00 h – Hurbanovo námestie a piatok 31. augusta o 19:30 h – Osičina – partizánska vatra