Zamestnanci

Mgr. Zlatica Sedláková
referentka kultúry – poverená riadením KC
tel.: 046/5430 980
mobil: +421 911 941 563
e-mail: kcbojnice.sedlakova@gmail.com

Štefan Kotrík
vedúci prevádzky
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcb@bojnice.sk

Monika Kotríková
referentka kultúry
tel.: 046/5430 980
mobil: 0911 628 885
e-mail: kcbojnice.kotrikova@gmail.com

Ing. Tatiana Mellová
ekonómka
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcbojnice.mellova@gmail.com

Elena Laurenčíková
mzdová účtovníčka
tel.: 046/5430 980
e-mail: elena.laurencikova@bojnice.sk

Bc. Miroslav Gál
technik
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcbojnice.gal@gmail.com

Ľubica Maliariková
grafička – výtvarníčka
tel.: 046/5430 980

Jaroslava Oršulová
zamestnankyňa prevádzky

organizačná zložka – MESTSKÁ KNIŽNICA

www.mestskakniznicabojnice.sk
e-mail: mail@mestskakniznicabojnice.sk
tel.: 046/540 28 08,  mobil: 0904 640 020

Lenka Šagátová
vedúca knižnice  –  odborná knihovníčka

Katarína Gabrišová
knihovníčka

Mgr. Kristína Jankovská
knihovníčka

Monika Rusnáková
obchodník, výpožičná služba