Zamestnanci

Kultúrne centrum Bojnice

Mgr. Vojtech Bartko
riaditeľ KC Bojnice, p. o. m.
tel.: 046/5430 980
mobil: +421 905 735 530
e-mail: kcbojnice.bartko@gmail.com

Mgr. Zlatica Sedláková
zástupkyňa riaditeľa – referentka kultúry
tel.: 046/5430 980
mobil: +421 911 941 563
e-mail: kcbojnice.sedlakova@gmail.com

Monika Kotríková
referentka kultúry – ZPOZ
tel.: 046/5430 980
mobil: +421 911 628 885
e-mail: kcbojnice.kotrikova@gmail.com

Ing. Jana Uhrincová
ekonómka
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcbojnice.uhrincova@gmail.com

Ing. Tatiana Mellová
účtovníčka
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcbojnice.mellova@gmail.com

Štefan Kotrík
vedúci prevádzky – technik
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcb@bojnice.sk

Róbert Gatial
technik – zvukár
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcbojnice.gatial@gmail.com

Jaroslava Oršulová
zamestnankyňa prevádzky

Mestská knižnica
organizačná zložka KC

www.mestskakniznicabojnice.sk
e-mail: mail@mestskakniznicabojnice.sk
mobil: +421 904 640 020

Lenka Šagátová
vedúca knižnice – odborná knihovníčka

Katarína Gabrišová
knihovníčka

Monika Rusnáková
obchodník – výpožičná služba

Mgr. Kristína Jankovská
knihovníčka – na materskej dovolenke