Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m.
IČO: 42024960
Kontaktné osoby: Mgr. Vojtech Bartko

Sídlo:

Obec: Bojnice
PSČ: 972 01
Ulica: Hurbanovo nám.
Číslo: 19/41

Kontakt:

tel.: +421 46 543 09 80
e-mail: kcbojnice.bartko@gmail.com
Internetová adresa URL: www.kcbojnice.sk