Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
IČO: 42024960
Kontaktné osoby: Ing. Emília Belianska

Sídlo:

Obec: Bojnice
PSČ: 972 01
Ulica: Hurbanovo nám.
Číslo: 19/41

Kontakt:

tel.: +421 46 543 09 80
e-mail: kcbojnice.belianska@gmail.com
Internetová adresa URL: www.kcbojnice.sk