Priestory

InformácieFotogalériaPoplatkyInventárZvuková aparatúraPredvolebné mítingy

Kultúrne centrum zabezpečuje svoju hlavnú činnosť v objektoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bojnice:

A) Kultúrny dom na Hurbanovo námestí č. 19/41 pozostáva z viacúčelovej kino-divadelnej sály s kapacitou 365 kresiel, vestibulov, šatní  pre účinkujúcich, šatní pre verejnosť a kongresovej sály s príslušenstvom s kapacitou na sedenie do 200 návštevníkov;

B) Kultúrny dom – DML na Moyzesovej ulici č. 2 v Dubnickej časti mesta pozostáva z veľkej sály s kapacitou do 120 osôb, javiska a kuchynky;

C) Mestská knižnica na Hurbanovom námestí č. 61/68, ktorá zabezpečuje knižnično-informačné služby, kopírovacie služby, predaj kníh, kancelárskych a školských potrieb, darčekových predmetov a poskytuje ubytovanie max. pre 4 osoby;

Občianska obradnosť sa zabezpečuje v Zlatej sále SNM – Múzea Bojnice (Bojnického zámku) a obradnej miestnosti mesta Bojnice v budove bývalého Pivára.

Kongresová sála

Stužkové, svadby

Veľká sála