Medové leto

Sobota 25. augusta od 9:00 h – Hurbanovo námestie