Informácie pre záujemcov o predaj na podujatí Medové leto – Hurbanovo námestie Bojnice

v sobotu 24. augusta 2019 – Hurbanovo námestie Bojnice

prihláška na jarmok

Prihlášky je potrebné odoslať do piatku 2. augusta na mail: kcbojnice.sedlakova@gmail.com