Stavanie Mája v Bojniciach

 streda 1. mája  / Bojnice