Publikácia OBYVATELIA HORNEJ NITRY V ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

Vážení občania,
dovoľujeme si vás upozorniť na publikáciu, ktorú vydalo K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi.

Publikácia má názov OBYVATELIA HORNEJ NITRY V ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY.
Jej obsahom je menej známa kapitola z histórie našich rodičov a starých rodičov – najmä tých, ktorí pred druhou svetovou vojnou hľadali živobytie v zahraničí. Do Francúzska sa v tomto období vysťahovali za prácou stovky obyvateľov hornej Nitry, medzi nimi aj obyvatelia Bojníc.

Keď ich tam na sklonku 30. rokov zastihla druhá svetová vojna, vstupovali muži do československej armády vo Francúzsku. Príslušníkmi tejto armády a účastníkmi odboja voči nemeckým okupantom bolo podľa záznamov v publikácii viac ako 20 obyvateľov Bojníc, najmä jej bývalej časti Dubnica. Publikácia obsahuje ich menný zoznam, miesta odvodu a údaje o vojenskej službe, či prípadnom zajatí.

Publikácia, ktorá obsahuje tieto a ďalšie informácie je od 4.11.2021 k dispozícii v Mestskej knižnici Bojnice v cene 5,00 €.