RND – Mužské oddelenie

nedeľa 17. novembra 2019 o 15.00 h a 18.00 h – veľká sála KC Bojnice