Esencie

nedeľa 17. júla o 19.00 h – Huňadyho sála – SNM-Múzeum Bojnice

Na ďalšom koncerte BHL 2022
Barbora BOTOŠOVÁ – husle
Michaela Kaločai BOBEKOVÁ – spev
Mária KMEŤKOVÁ – harfa
uvedú skladby:
Nino Rota – Romeo a Júlia
Astor Piazzola – Oblivion
Manuel de Falla – Nána
Zmes rómskych piesní – are Barbora Botošová
Hatikvah – židovská pieseň