SHIRLEY VALENTINE – one woman show Zuzany Krónerovej

štvrtok 22. augusta 2019 o 19.00 h – veľká sála KC Bojnice