Jubilantom mesta

pondelok 9. októbra 2023 o 16.00 h / Kongresová sála 

Mesto Bojnice a Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku” pri MsZ v Bojniciach pozývajú do kongresovej sály KC Bojnice všetkých obyvateľov mesta, ktorí v tomto roku oslávili, alebo oslávia svoje životné jubileum 65, 70, 75, 80 a viac rokov na STRETNUTIE JUBILANTOV MESTA, ktoré sa bude konať v pondelok 9. októbra 2023 o 16.00 h v Kongresovej sále Kultúrneho centra Bojnice.

Obyvatelia mesta – tohtoroční jubilanti, si môžu na uvedený program vyzdvihnúť VOĽNÚ vstupenku v Mestskej knižnici Bojnice a Kultúrnom centre Bojnice pondelok až piatok v čase stránkových hodín. Súčasťou spoločenského podujatia bude malé občerstvenie a tanečno-hudobné vystúpenie HS Polianočka.