Ôsmy svetadiel

piatok 18. októbra o 18.00 h a sobota 19. októbra o 19.00 h