Medové leto

sobota 24. augusta 2019 od 9.00 h – Hurbanovo námestie