ČUDNÉ POPOLUDNIE Dr. ZVONKA BURKEHO – vypredané – ĎAKUJEME!

sobota 25. februára 2023 o 18.00 h – veľká sála

Jedna z najlepších a najúspešnejších komédií v moderných dejinách česko-slovenského divadla.

Bravúrne a až akrobatické herecké výkony, humorné situácie, invenčná „hrajúca“ scéna, kostýmy s množstvom nápadov a vtipných detailov robia titul priťažlivý pre široké vrstvy diváckej verejnosti. Vždy plná sála a veľký záujem obecenstva svedčia o výborných tvorivých nápadoch, ktoré bavia hercov i divákov.

Dr. Burke, podnájomník u pani Útechovej, je k svojej izbičke, kde žije dlhé roky, veľmi pripútaný. Pani Útechová sa však rozhodne zmluvu s Burkem zrušiť, pretože ide vydávať svoju dcéru Svetlanu a potrebuje viac priestoru pre nádejného zaťa.
Burke si ale nevie predstaviť, že by Útechovcov opustil a bráni sa odchodu zubami-nechtami, čím spúšťa sled komických javov, absurdných stavov postáv a groteskných gagov. Vtipné výstupy ústia až do nečakaného, „úspešného konca zamotanej situácie“…

Upozornenie: V divadelnej inscenácii Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho sa na scéne FAJČÍ a používajú sa EXPRESÍVNE VÝRAZY.

účinkujú: Marián Miezga, Zuzana Konečná, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Róbert Jakab

preklad: Boris Farkaš
dramaturgia: Andrea Domeová
kostýmy: Katarína Hollá
scéna: František Lipták
réžia: Boris Farkaš
autor divadelnej hry: Ladislav Smoček

dĺžka predstavenia 105 minút