Strieborná Akordeonika

nedeľa 11. júna o 16.00 h – veľká sála

Akordeónový orchester AKORDEONIKA zo ZUŠ Bojnice je orchester s 25 ročnou tradíciou. Vznikol v roku 1998 ako akordeónové kvinteto a  postupne sa rozrástol na 25 členný orchester pod umeleckým vedením Mgr.  Ota Mellu a jeho zástupcov p. uč. Ľuboša Hrdého a PaedDr. Tomáša Kozáka.  Základným nástrojom tohto orchestra je akordeón – harmonika, osviežujúco pôsobia aj iné hudobné nástroje,  napr.: zobcová a priečna flauta, violončelo; doplňujúce nástroje: pracia doska, bongo, zvukomalebné nástroje.

V r. 2006 vznikla prípravná zložka Akordeoniky – Akordeonika Baby, kde  hrá približne 15 malých akordeonistov. Dirigentom je p. uč. Tomáš Kozák. V  marci 2008 vznikla top formácia Akordeonika Profi, kde sa sústredili  desiati najlepší hráči z materského orchestra Akordeonika a hrajú  umelecky náročný repertoár.

Možno je to široký repertoár, ktorý sa dotkol poslucháčov: piesne Demisa  Roussosa (Poď bielou alejou, Sprav mi jar a iné), zmodernizovaná  klasika (M. Ravel: Bolero, A. Vivaldi: Presto), hudba z filmu Winnetou,  vlastná tvorba, skladby M. Vargu (Hommage a J. S. Bach), piesne z rep.  I. Bartošovej – Léto léto mí, Málo mě zná, charakterovo tvrdšia hudba:  D. Holland – The kids, T. Holopainen – Dead to the world, jednoducho pre  každého niečo a pre všetkých muzicírovanie a umelecká hodnota.

vstupné: 5,00 €, deti do 15 rokov: 3,00 €