SLOVENSKÉ HUDOBNÉ OBJAVY

nedeľa 14. augusta o 19.00 h – Huňadyho sála – SNM-Múzeum Bojnice

Na ďalšom koncerte BHL 2022 súrodenci Michalcovci: Samuel – klavír, slovo, Tamara – klavír a Matej – viola uvedú program: Štefana Németh-Šamorínského, E. Adyho, Jána Cikkera, Alexandra Albrechta, Ľudovíta Rajtera, Dezidera Lauka