Karol Anton Medvecký – vernisáž výstavy

piatok 14. augusta o 16.00 h – vestibul KC