Informácie pre záujemcov o predaj na bojnických jarmokoch 11.-12.5.2019 a 18.-19.5.2019

11. – 12. mája 201924. BOJNICKÝ JARMOK
18. – 19. mája 2019BOJNICKÝ JARMOK a DNI MAJSTROV

Akceptované budú iba vyplnené prihlášky podľa predtlače v priloženom súbore.

Prihláška na jarmoky

Organizačné pokyny mesta Bojnice pre účastníkov príležitostných trhov

VZN-15-2017 – TRHOVÝ PORIADOK

Vzor záznamu z knihy elektronickej registračnej pokladne

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedených jarmokov, je povinný poslať správne vyplnenú prihlášku podľa predtlače

najneskôr do 11. marca 2019

Adresa na zasielanie prihlášok:
Kultúrne centrum Bojnice
Hurbanovo nám. 19/41
972 01 Bojnice

kcbojnice.kotrikova@gmail.com