26. BOJNICKÝ JARMOK – 6. a 7. mája 2023

Mesto Bojnice a Kultúrne centrum Bojnice pripravujú opäť tradične obľúbený Bojnický jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch  6. a 7. mája 2023.

Záujemcov o predaj žiadame, aby si prečítali organizačné pokyny, trhový poriadok a vyplnili prihlášku a doložili všetky požadované prílohy podľa požiadaviek. Budú akceptované len žiadosti podané prostredníctvom priloženej vzorovej prihlášky.

Termín podávania prihlášok je do 24. 3. 2023. 

Ďakujeme za pochopenie. Tešíme sa na Vás!

Organizačné pokyny mesta Bojnice pre účastníkov príležitostných trhov

VZN-15-2017 – TRHOVÝ PORIADOK

Vzor záznamu virtuálnej registračnej pokladne

Vzor pokladničného kódu

Vzor identifikačného balíčku prenosnej ORP

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste Bojnice

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

PRIHLÁŠKA NA JARMOK – excel

PRIHLÁŠKA NA JARMOK – pdf súbor

v prípade otázok kontaktujte:
Kultúrne centrum Bojnice
Hurbanovo námestie 19/41
972 01 Bojnice

kcb.jarmoky@gmail.com