Otvorenie letnej turistickej sezóny

Sobota 27. apríla od 10:00 h – Hurbanovo námestie