Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

Verejná zákazka č.1

Predmet zákazky: „Poskytovanie komplexných právnych služieb na rok 2014“
Termín podpísania zmluvy o poskytovaní služby: 17.12.2013
Termín zverejnenia: 12.12.2013