Zamestnanci

Ing. Emília Belianska
riaditeľka
tel.: 046/5430 146
mob.: +421 911 941 563
e-mail: kcbojnice.belianska@gmail.com

Štefan Kotrík
vedúci prevádzky
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcb@bojnice.sk

Mgr. Zlatica Sedláková
referentka kultúry
tel.: 046/5430 980
mobil: 0911 628 885
e-mail: kcbojnice.sedlakova@gmail.com

Monika Kotríková
referentka kultúry
tel.: 046/5430 980
mobil: 0911 628 885
e-mail: kcbojnice.kotrikova@gmail.com

Jarmila Zaťková, Mgr. Andrea Rujáková
ekonómky
tel.: 046/5430 980
e-mail: zatkova.kcbojnice@gmail.com
e-mail: kcbojnice.rujakova@gmail.com

Elena Laurenčíková
mzdová účtovníčka
tel.: 046/5430 980
e-mail: elena.laurencikova@bojnice.sk

Bc. Miroslav Gál
technik
tel.: 046/5430 980
e-mail: kcbojnice.gal@gmail.com

Ľubica Maliariková
grafička – výtvarníčka
tel.: 046/5430 980

Jaroslava Oršulová
zamestnankyňa prevádzky

organizačná zložka – MESTSKÁ KNIŽNICA

www.mestskakniznicabojnice.sk
e-mail: mail@mestskakniznicabojnice.sk
tel.: 046/540 28 08,  mobil: 0904 640 020

Lenka Šagátová
vedúca knižnice  –  odborná knihovníčka

Mgr. Kristína Gabrišová
knihovníčka

Katarína Gabrišová
knihovníčka

Monika Rusnáková
obchodník, výpožičná služba