Informácie pre záujemcov o predaj na bojnických jarmokoch

28. – 29. apríla 2018JARMOK pri príležitosti 25. MFDaS
5. – 6. mája 2018XXIII. BOJNICKÝ JARMOK
12. – 13. mája 2018BOJNICKÝ JARMOK a DNI MAJSTROV

Akceptované budú iba vyplnené prihlášky podľa predtlače v priloženom súbore.

Prihláška na jarmoky

Organizačné pokyny mesta Bojnice pre účastníkov príležitostných trhov

VZN-15-2017 – TRHOVÝ PORIADOK

Vzor záznamu z knihy elektronickej registračnej pokladne

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedených jarmokov, je povinný prihlášku podľa predtlače včas a správne vyplnenú poslať najneskôr do 12.3.2018.
Prihlášky po uvedenom termíne nebudú akceptované!

Adresa na zasielanie prihlášok:
Kultúrne centrum Bojnice
Hurbanovo nám. 19/41
972 01 Bojnice

kcbojnice.sedlakova@gmail.com